ערעורים

לועידת התביעות יש משרד בלתי תלוי לשם בחינת בקשות שנדחו מבחינה רשמית לתוכניות פיצויים מסוימות: קרן הסיוע, קרן סעיף 2, קרן מרכז ומזרח אירופה וקרן ילדי השואה.

ניתן לערער על תביעה שנדחתה שנה לאחר תאריך דחייתה.

אנא עיין במידע ליצירת קשר המפורטים להלן לערוער אחת מארבעת התוכניות, בשליחת הערעור אנה ציין את שם הקרן בכותרת המייל.

לדוגמה, לערעור תוכנית קרן הסיוע, אנא ציין בכותרת "משרד הרשות העצמאית לקרן הסיוע"

Postfach 90 05 68
D-60445 Frankfurt
Germany

Fax: +49-69-9707-08-99
E-mail: appeals@claimscon.org

רשות הערעורים העצמאית

הרשות העצמאית לערעורים הוקמה ע״י ועידת התביעות לצורך דיון בערעורים על החלטות שליליות (סירוב) בבקשות לפיצויים המוגשות לקרן הסיוע, קרן סעיף 2, קרן מרכז ומזרח אירופה וקרן ילדי השואה. חברי הרשות העצמאית לערעורים הם:
דילוג לתוכן