קרן מרכז ומזרח אירופה

קרן מרכז ומזרח אירופה מיועדת אך ורק למי שמתגורר כיום במדינות מזרח ומרכז אירופה. היא איננה מיועדת למי שמתגורר בישראל. ניצולים המתגוררים בישראל או במדינות אחרות מחוץ למרכז ומזרח אירופה והעומדים באותם קריטריונים צריכים לפנות לקרן סעיף 2.

כמו כן אנשים המקבלים כיום קצבה חודשית לפי חוק הפיצויים הגרמני (BEG), או לפי החוק האוסטרי לסיוע לקרבנות (OFG), או קצבה לפי ה-PRV, או הקצבה המזרח גרמנית עבור קורבנות המשטר הנאצי (VDN), או הקצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז – 1957; אינם יכולים לקבל קצבה נוספת מקרן סעיף 2.

קורבנות יהודיים של רדיפה נאצית זכאים לתשלומי קרן מזרח ומרכז אירופה (CEEF), אם הם היו:

 • כלואים במחנה ריכוז לפחות חצי שנה כמוגדר בהתאם לחוק הפיצויים של גרמניה הפדראלית ( BEG ) או במחנה של עבודות כפייה ליהודים לפי רשימת האתרים של שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדום ; או
 • היו כלואים לפחות שישה חודשים במחנה ליהודים באוסטריה (Judenlager או "Strasshof Complex"); או
 • היו לפחות חצי שנה במחנות עבודה באזור הגבול האוסטרו-הונגרי (המוכר בשם "Alpenfestung"), או במכרות הנחושת בבור (סרביה); או
 •  שרתו לפחות שישה חודשים בגדודי עבודה צבאיים של יהודים הונגרים בחזית האוקראינית או היו לפחות חצי שנה במחנות או ביחידות עבודה בהונגריה; או
 • היו כלואים לפחות 18 חודשים בגטו גרמניה (החל מה-1.1.2012: לפחות 12 חודשים) כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה; או  
 • חיו בסתר לפחות 18 חודשיםׁ(החל מה-1.1.2012: לפחות 12 חודשים) בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצוני, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים; או
 • חיו בצורה לא חוקית או בזהות בדויה למשך 18 חודשים לפחות (החל מה-1.1.2012: לפחות 12 חודשים) בתנאים לא אנושיים, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים  תחת השפעה גרמנית; או
 • היו לפחות שישה חודשים במחנות מסוימים שהוכרו לאחרונה שהיו מחנות לעבודות כפייה וגדודי עבודה ברומנייה (לפי הקריטריונים המוגבלים), ברפובליקה הצ'כית, סלובקיה, יוגוסלביה לשעבר, לוב, סומוביט בבולגריה ו-Ferramonti di Tarsia באיטליה. חשוב לציין שהרדיפות אמורות היו להיות בתקופה מסוימת כדי לקבל זכאות; או
 • שרתו לפחות שישה חודשים במחנה עבודה מוכר בבולגריה (במסגרת הקריטריונים המוגבלים) בין מרץ 1943 לבין נובמבר 1943. בנוסף, שהות במחנה עבודה מוכר בבולגריה לפני או אחרי התאריכים לעיל, נחשבת ככליאה בגטו לצורכי קביעת הזכאות; או
 • היו לפחות שישה חודשים במחנות עבודה מסוימים בטוניסיה, מרוקו או אלג'יריה.

 שים לב: הובהר לאחרונה כי קרנות מרכז ומזרח אירופה, קרן סעיף 2 וקרן הסיוע תטפלנה גם במי שהיה עובר בעת הרדיפה של אימו.

*ממשלת גרמניה וועידת התביעות הסכימו שבקשות מניצולי שואה שהיו כלואים במחנה ריכוז, ללא קשר לתקופת שבה הם היו כלואים, ואינם מקבלים קצבאות שוטפות מה-BEG, משרד האוצר הישראלי, קרן סעיף 2 וקרן מרכז ומזרח אירופה (CEEF ); יוגשו על ידי ועידת התביעות לבדיקה של משרד האוצר הגרמני לבדוק האם מקרים אלו הינם מקרי מצוקה מיוחדת. ניצולים אלו צריכים ליצור קשר עם ועידת התביעות.

החל מה-1.1.2012, ניצולי שואה יהודים שהם כיום בני 75 או יותר ושהיו כלואים בגטו כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה, לפחות 3 חודשים (אך פחות מ-12 חודשים) ושאינם מקבלים קצבה ממקור גרמני (קרן סעיף 2, קרן מרכז ומזרח גרמניה, חוק הפיצויים הגרמני-BEG, ממשרד האוצר בישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957), עשויים להיות זכאים לקצבה מיוחדת של 200 אירו לחודש.

מומלץ לפונים לעכוב אחרי העדכונים הקריטריונים וההבהרות של התוכניות אשר מתעדכנות באתר.

המאמצים להרחבת הזכאות
ועידת התביעות ממשיכה ללחוץ על הממשלה הגרמנית לליברליזציה עתידית של הקריטריונים של הזכאות, כך שיותר ניצולים יהיו זכאים לתשלומים. ועידת התביעות שואפת להכליל את ניצולי שואה ש:

 • היו בגדודי עבודת כפייה של הצבא ובמחנות ריכוז,שכיום אינם מוכרים ככאלה על ידי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה
 • היו נתונים לרדיפה בפרקי זמן קצרים מאלה הנדרשים כיום
 • היו בגטאות פתוחים

תיעוד הזכאות
ועידת התביעות עוזרת באופן פעיל לניצולי שואה במשימה הקשה של חיפוש אחר תיעוד לאחר יותר מ- 50 שנה לאחר האירוע. עובדיה עוזרים לניצולי שואה לארגן ולהשלים את התיעוד שלהם. ועידת התביעות עזרה להרבה לקוחות להיות זכאים לקבלת פיצויי קרן סעיף 2 על ידי שימוש ברשומות מסוכנויות הפיצויים הגרמניות, סוכנות האיתור הבינלאומיתומגוון רחב של מקורות אחרים, כולל ארכיונים בארצות ברית המועצות לשעבר, הצלב האדום הרוסי, מוזיאון השואה בוושינגטון ו"יד ושם" בישראל.