הטבות סוציאליות לניצולים יהודים אוסטריים

וועידת התביעות הפצירה בכל ממשלה אוסטרית החל משנות ה-50, להגדיל את ההטבות הסוציאליות שניתנו לקשישים אוסטרים שגורשו מהארץ לאחר האנשלוס.
פנסיות אוסטריות

בעקבות משא ומתן התקבלו שיפורים בחוקי הביטוח הלאומי שכללו את הזכות לקנות רטרואקטיבית חודשים של עבודה במחיר נמוך מאוד ולקבל פנסיה אוסטרית. אלמנות או אלמנים של אזרחים אוסטריים לשעבר זכאים לקבל עד 60 אחוזים מהגמלאות של בני זוגם. הפנסיה המינימלית הממוצעת היא בערך 300 יורו לחודש, אבל יכולה להיות גבוהה יותר אם האדם עבד בחוץ לארץ ויש הסכם דו צדדי בין ארץ מגוריו ואוסטריה (כמו בארה"ב, ישראל, אוסטרליה, צ’ילה, ובריטניה). כל ניצולי השואה שנולדו לפני או ב -31 לדצמבר 1932 היו רשאים לפנסיה אוסטרית, אם הם החזיקו אזרחות אוסטרית עד התאריך הזה וקנו "חודשי עבודה".

המשא ומתן שנוהל לאחרונה בין וועידת התביעות ואוסטריה הוביל לשיפור הבא בדרישות הזכאות, שנכנס לתוקף החל ממרץ 2002:

כל ניצולי השואה האוסטירם שנולדו בין ה-1 לינואר 1933 ל -09 למאי 1945 יהיו בעלי זכות לפנסיה אוסטרית, אם ישיגו מחדש את האזרחות האוסטרית שלהם ויקנו "חודשי עבודה". אותן הזכויות אמורות להתקיים בהתאם לחוק: קניה מחדש של 180 חודשים (15 שנים) בשיעור מיוחד של כ- 24-30 יורו לחודש נכון להיום.

כל האנשים שנולדו לפני ה-13 במרץ 1938 יהיו זכאים לפנסיה אוסטרית אם הם היו בעלי זכאות למושב הקבע על שטחה של אוסטריה ב-12 במרץ 1938 . כל האנשים שנולדו בין 13 למרץ 1938 ל- 8 במאי 1945 (שנרדפו באוסטריה או במדינה אחרת) זכאים גם כן לפנסיה האוסטרית במידה ולפחות אחד משני הוריו היה תושב קבע באוסטריה נכון ל-12 למרץ 1938 .

טיפול סיעודי/Pflegegeld
בשנות ה-90 נוהל משא ומתן עם הממשלה האוסטרית לתשלום שעות סיעוד Pflegegeld לאוסטרים נצרכים החיים בחוץ לארץ. שיפורים בהטבות אילו ניתנו בעקבות מו"מ שהתנהל ב-2001 והם העניקו לנפגעי השואה שחיים מחוץ לאוסטריה את אותם התשלומים כמו לאלו החיים באוסטריה. סכומים המסתכמים במיליון דולר כל חודש, ניתנים ל-1,300 נפגעים יהודים אוסטרים של הנאציזם.

אם אתה מקבל פנסיה אוסטרית, אתה עשוי להיות זכאי לתשלומים בגין שעות סיעוד/ Pflegegeld, אם אתה זקוק לסיוע בחיי היומיום, תוכל לקבל סיוע ברמה יומית.

אלמנות או אלמנים של קורבנות אוסטריים אינם זכאים. סך התשלומים תלוי בקטגוריה של הטיפול, כאשר "7" הינה דרגת הצורך הגבוהה ביותר.

ועידת התביעות – ניהול מאמרים

קטגורית הטיפול
הסיעודי תשלום חודשי ממוצא חודשי של שעות טיפול סיעודי 
1 157.30 יורו 65 שעות
2 290 יורו 95 שעות
3 451.80 יורו 120 שעות
4 677.60 יורו 160 שעות
5 920.30 יורו 180 שעות, צורך קבוע אפשרי
6 1285.20 יורו 180 שעות, עזרה של יום ולילה
7 1688.90 יורו 180 שעות, תנועה מאוד מוגבלת

על מנת לקבוע את הקטגוריה הנכונה של הטיפול ניתן לבצע בדיקה על"י רופא מוסמך. אלו שלפי שעה מקבלים תשלומים לפי קטגוריה אחת יכולים כעת להגיש בקשה לסיוע נוסף. טפסים ניתן להשיג ב- www.sozvers.at/pvang

סיוע לקורבנות (Opferf rsorge)

תשלומים הניתנים לאזרחים אוסטריים או לאזרחים אוסטריים בתקופה שבין 6 למרץ 1933 ו-9 למאי 1945 וסבלו מפגיעות פיסיות כתוצאה מההתנגדות הפעילה שלהם לשלטון הנאצי או כתוצאה מאמונתם הפוליטית, דתם, לאומיותם, או נכויות פיסיות.

תשלומים של פיצויים חד פעמיים ניתנים ניתנים על מנת לפצות על מספר קטגוריות של רדיפות. אובדן או פגיעה בהכנסות, אפסקה או הפרעה בקבלת חינוך, חיים בסתר, חובת ענידת טלאי מגן דוד (judenstern"), אובדן של תנועה חופשית.

ניצולים שנתמחו גם כן זכאים לפיצויים חד פעמיים.

ניצולי שואה (או מי שסבל לפחות שנה במאסר) עשוי להיות זכאי לתשלומי פנסיה אם הם כולים להוכיח כי נכותם נגרמה עקב סבל/מאסר בפועל.

המידע המוצג לעיל הינו למטרת מידע בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי. זהו סיכום של נושאים ספציפיים ואינו בבחינת הצהרה של התוכניות והמדיניות של הסוכנויות המוזכרות בו. מידע זה יתכן שאיננו עונה על צרכים ספציפיים, אינטרסים ונסיבות של פונים פרטיים. המקרים הפרטיים יכולים להיות שונים והפונים נקראים לפנות לייעוץ מקצועי. למיטב ידיעתנו, מידע זה נכון לתאריך מסמך זה, והוא יכול להשתנות לאחר התאריך האמור (מאי 2005).