צרכים עתידיים של ניצולי שואה

סקירה של הצרכים העתידיים של הניצולים בישראל

המספרים הצפויים של קורבנות הנאצים הזכאים לגמלת סיעוד מורחבת (150%) לפי חוק הביטוח הלאומי בישראל (סוף שנה) 2007 – 2020

ראה הגדלה

בשנת 2000, הקצתה מועצת המנהלים של וועידת התביעות סכום נטו מסוים לקרן שתתמוך בצרכים ארוכי הטווח של ניצולי השואה, היות שהמקורות השוטפים של המימון מהשבת רכוש להקצאות לצורכי רווחה הולכים ופוחתים, ובעתיד ייפסקו.

מחקרים דמוגרפיים, כולל מחקר של וועדת התכנון של וועידת התביעות, מראים שלניצולי השואה יהיו צרכים גדלים והולכים במהלך 10-15 השנים הבאות.

כשהניצולים, שגילם כיום הינו בסביבות 75, ומזדקנים והולכים, הצרכים שלהם יגדלו. יהיה מספר משמעותי של קורבנות נאצים החיים בתנאי עוני וזקוקים לשירותים שוטפים, כגון סיעוד בייתי.

עם זאת, מקורות המימון הקיימים מהשבת הרכוש, התומכים במתן שירותים סוציאליים מסוג זה כיום, לא יספיקו לזמן רב.

נכון ל-31 בדצמבר 2006, הסכום שהוקצה למימון היה 257 מיליון דולר. ביולי 2007, בישיבת מועצת המנהלים של וועידת התביעות, הוחלט להקצות כ-313 מיליון דולר מכספי הארגון היורש לצרכיהם הסוציאליים של קורבנות הנאצים היהודיים במשך שלוש השנים הבאות. התוכנית הרב-שנתית של וועידת התביעות מהווה נסיון להבטיח שיהיו כספים לסיעוד בייתי ולצרכים אחרים של אנשים אלה החיים בתנאים קשים ביותר בכל העולם, במשך השנים הבאות, גם כאשר מקורות ההכנסה מהשבת רכוש יפחתו.