home | topics

Topics: Successor Organization

הארגון היורש

ב-1990 העבירה הממשלה החדשה של גרמניה המאוחדת חקיקה בנוגע להשבת רכוש שהולאם על ידי המשטר הקומוניסטי במזרח גרמניה לשעבר. ועידת התביעות נשאה ונתנה באינטנסיביות על מנת לכלול בחקיקה זו גם את נושא השבת הרכוש היהודי שנמכר אחרי 1933 מחוסר ברירה, או הוחרם על ידי הנאצים. כתוצאה, בעלי רכוש יהודים ויורשיהם קיבלו את הזכות להגיש למזרח […]