Author Archives: Claims Conference

ועידת התביעות החלה בתשלום פיצויים מקרן ילדי השואה לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה

ועידת התביעות הודיעה היום שניצולי שואה שהיו ילדים בתקופת השואה החלו לקבל תשלומים במסגרת הסכם היסטורי שהושג עם ממשלת גרמניה – הקמת “קרן ילדי השואה”. קרן ילדי השואה הוקמה בעקבות משא ומתן אינטנסיבי שניהלה ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה. במשך מספר שנים, לחצה הוועידה על גרמניה להכיר בסבלם של ילדים יהודים במהלך השואה ובצרכיהם המיוחדים. […]


ועידת התביעות תגדיל ב 20% את סכום הסיוע לניצולי שואה בעולם ב 2015 365 מיליון דולר יועברו למימון שירותי רווחה לניצולים 400 מיליון שקל יועברו לישראל

ועידת התביעות הודיעה היום על גידול משמעותי בסיוע למען ניצולי שואה יהודים קשישים ברחבי העולם. בשנת 2015 יגיע היקף הסיוע של ועידת התביעות ל-365 מיליון דולר למימון שירותי רווחה לניצולי שואה. סכום זה מהווה גידול של 80מיליון דולר – 21 אחוזים – בהשוואה לסכום שהועבר ב-2014. כספים אלה יועברו על ידי ועידת התביעות לארגוני סיוע […]


ועידת התביעות קוראת להגברת מאמצי החקירה של אוסף יצירות האמנות של גורליט עד לזיהויים של כל הפריטים שנבזזו, על כוח המשימה להרחיב את היקף פעולתו ולפרסם את תהליך העבודה ותוצאותיו

עם הודעתו של המוזיאון לאמנויות בברן כי יקבל את הבעלות על אוסף יצירות האמנות של גורליט, בהתאם לצוואתו, קוראת ועידת התביעות לגרמניה להגביר את מאמצי החקירה אודות יצירות האמנות, ולהרחיבם כך שניתן יהיה לזהות את כל הפריטים אשר נבזזו מיהודים בידי הנאצים ולהשיבם לבעליהם או ליורשיהם. ועידת התביעות מקדמת בברכה את נכונותם של ממשלת גרמניה […]


ועידת התביעות משיקה תחרות סרטים בינלאומית עבור תלמידים ובוגרי בתי ספר לקולנוע המנצח יזכה ב-40,000 דולר להפקת סרט קצר בנושא השואה המועד האחרון לכניסה לתחרות – 15 במרס 2015

כחלק מפעילותה ארוכת השנים של ועידת התביעות בתחום הנצחה, תיעוד ולימוד לקחי השואה הודיעה היום הוועידה על השקת פרויקט “סרט קצר, נושא גדול: תחרות הסרטים בנושא השואה” – תחרות הסרט הקצר הראשונה שיוזם הארגון, הפתוחה לסטודנטים לקולנוע או כאלה אשר סיימו לא מכבר את לימודיהם בתכניות מוכרות. התחרות פתוחה למשתתפים מכל העולם. מתוך הכרה בכוחם […]


לראשונה יוכרו ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה לקבלת פיצוי ייחודי בעקבות הסכם היסטורי של ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה תוקם קרן ‘ילדי שואה’ בסך 250 מיליון דולר

ועידת התביעות הגיעה להסכם היסטורי עם משרד האוצר הגרמני, במסגרתו יקימו ממשלת גרמניה וועידת התביעות קרן משותפת לסיוע כספי לניצולים שהיו ילדים בשואה (‘ילדי שואה’). כך הודיע היום יוליוס ברמן, נשיא ועידת התביעות, בעקבות ישיבת המשא ומתן השנתית של הארגון עם ממשלת גרמניה. “הקרן המשותפת תכיר, לראשונה, בכ- 75,000 ניצולים ברחבי העולם, שהיו במחנות, בגטאות, […]