הנחיות כלליות למחקר ופרסומים

    Related stories:

    הדרך להשמדה: מאגר המידע של רכב... Skopje, Yugoslavia, Jews about to board a deporta...
    צרכים עתידיים של ניצולי שואה... סקירה של הצרכים העתידיים של הניצולים בישראל המס...
    תשלומים וסיוע נוסף לניצולי שוא... ניצולי שואה בכל רחבי העולם יפתחו את השנה החדשה...