הנחיות ונהלי האתיקה

ההנחיות ונהלי האתיקה של ועידת התביעות אושרו על ידי Ernst & Young, מבצעי הביקורת על ועידת התביעות.
ההנחיות מספקות כללים ברורים בנוגע לגילוי הנאות של הקשרים הרלבנטיים ופסילה מהשתתפות בנוגע להחלטות רלבנטיות. הפיקוח על ההנחיות נעשית על ידי יועץ משפטי.

תוכנית ההקצאות של ועידת התביעות  מתבצעת על פי עקרונות אתיים מחמירים. ישנם כללים ברורים וכתובים לגבי חברי הועדות ומועצת המנהלים, כולל פסילה מהשתתפות בדיון ובהצבעה לגבי כל הקצאה עתידית לארגונים ומוסדות שהם קשורים אליהם.

הנחיות ונהלי אתיקה של ועידת התביעות בקובץ PDF

מדיניות בנושא חשיפת שחיתות של ועידת התביעות בקובץ PDF

עודכן ב18 ביולי, 2022
דילוג לתוכן