Author Archives: Claims Conference

ממצאים מדאיגים בסקר בנושא השואה שנערך בבריטניה:

כמעט אף אחד לא זוכר את מבצע הקינדר-טרנספורט (״משלוח ילדים״) ביוזמת ממשלת בריטניה אשר הציל את חייהם של אלפי ילדים יהודים.56% מהבריטים מאמינים שאירוע דומה לשואה עלול להתרחש שוב.76% מהנשאלים לא ידעו מהו מבצע הקינדר-טרנספורט.65% מאמינים שיש כיום אנטישמיות בבריטניה.נתון מעודד: 88% תומכים בהוראת השואה בבתי הספר.הבריטים סבורים כי שני מיליון או פחות יהודים נרצחו […]


ועידת התביעות החלה בתשלום פיצויים מקרן ילדי השואה לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה

ועידת התביעות הודיעה היום שניצולי שואה שהיו ילדים בתקופת השואה החלו לקבל תשלומים במסגרת הסכם היסטורי שהושג עם ממשלת גרמניה – הקמת "קרן ילדי השואה". קרן ילדי השואה הוקמה בעקבות משא ומתן אינטנסיבי שניהלה ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה. במשך מספר שנים, לחצה הוועידה על גרמניה להכיר בסבלם של ילדים יהודים במהלך השואה ובצרכיהם המיוחדים. […]


ועידת התביעות תגדיל ב 20% את סכום הסיוע לניצולי שואה בעולם ב 2015 365 מיליון דולר יועברו למימון שירותי רווחה לניצולים 400 מיליון שקל יועברו לישראל

ועידת התביעות הודיעה היום על גידול משמעותי בסיוע למען ניצולי שואה יהודים קשישים ברחבי העולם. בשנת 2015 יגיע היקף הסיוע של ועידת התביעות ל-365 מיליון דולר למימון שירותי רווחה לניצולי שואה. סכום זה מהווה גידול של 80מיליון דולר – 21 אחוזים – בהשוואה לסכום שהועבר ב-2014. כספים אלה יועברו על ידי ועידת התביעות לארגוני סיוע […]


ועידת התביעות קוראת להגברת מאמצי החקירה של אוסף יצירות האמנות של גורליט עד לזיהויים של כל הפריטים שנבזזו, על כוח המשימה להרחיב את היקף פעולתו ולפרסם את תהליך העבודה ותוצאותיו

עם הודעתו של המוזיאון לאמנויות בברן כי יקבל את הבעלות על אוסף יצירות האמנות של גורליט, בהתאם לצוואתו, קוראת ועידת התביעות לגרמניה להגביר את מאמצי החקירה אודות יצירות האמנות, ולהרחיבם כך שניתן יהיה לזהות את כל הפריטים אשר נבזזו מיהודים בידי הנאצים ולהשיבם לבעליהם או ליורשיהם. ועידת התביעות מקדמת בברכה את נכונותם של ממשלת גרמניה […]


ועידת התביעות משיקה תחרות סרטים בינלאומית עבור תלמידים ובוגרי בתי ספר לקולנוע המנצח יזכה ב-40,000 דולר להפקת סרט קצר בנושא השואה המועד האחרון לכניסה לתחרות – 15 במרס 2015

כחלק מפעילותה ארוכת השנים של ועידת התביעות בתחום הנצחה, תיעוד ולימוד לקחי השואה הודיעה היום הוועידה על השקת פרויקט "סרט קצר, נושא גדול: תחרות הסרטים בנושא השואה" – תחרות הסרט הקצר הראשונה שיוזם הארגון, הפתוחה לסטודנטים לקולנוע או כאלה אשר סיימו לא מכבר את לימודיהם בתכניות מוכרות. התחרות פתוחה למשתתפים מכל העולם. מתוך הכרה בכוחם […]