קרן מרכז ומזרח אירופה: היסטוריה

Katarzyna-Meloch-Jackl

קרן מרכז ומזרח אירופה (CEEF) היא אחת משלושת הקרנות הפעילות שבהן מטפלת ועידת התביעות מול ממשלת גרמניה להעברת פיצויים לניצולי השואה. הקרן מיועדת לניצולי שואה שהנם כיום תושבי מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר של מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר.

הקרן הוקמה ב-1998 לאחר משא ומתן אינטנסיבי של ועידת התביעות מול ממשלת גרמניה בנוגע למתן פיצויים לניצולי שואה ממרכז ומזרח אירופה וברית המועצות לשעבר שלא הוכרו כזכאים עד לאותה העת.

ממשלת גרמניה קובעת את הקריטריונים לקבלת הפיצויים מקרן מרכז ומזרח אירופה. במהלך העשור האחרון המשיכה ועידת התביעות במשא ומתן מול ממשלת גרמניה באופן רציף על מנת להרחיב את הקריטריונים ולהגדיל את סכום הפיצויים המשולמים דרך קרן מרכז ומזרח אירופה. ועידת התביעות ממשיכה לתבוע את השוואת תשלומי הפיצויים של קרן מרכז ומזרח אירופה לאלו של קרן סעיף 2.

כיום מעל ל-33,000 ניצולים מקבלים תשלומי פיצויים ממשלת גרמניה דרך קרן מרכז ומזרח אירופה (סה"כ שולמו עד כה 948 מיליון דולר)

  •          הקרן קרן מרכז ומזרח אירופה (CEEF) מעבירה לניצולים קצבה חודשית של 600 אירו בתשלומים רבעוניים.

אנא שימו לב: סכום הפיצויים נקבע על ידי ממשלת גרמניה כסכום קבוע באירו. התנודות בשערי החליפין בין האירו לבין שער

המטבעות ישפיעו על סכומי הפיצויים המתקבלים לאחר המרת האירו למטבעות המקומיים.

  •             הקרן מיועדת לניצולי שואה שהנם כיום תושבי מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר של מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר.לניצולים שכיום הנם תושבי ישראל, או תושבי שאר מדינות העולם שאינן כלולות במדינות הנ"ל לחץ כאן
  •             קריטריונים מפורטים לקבלת פיצויים מקרן מרכז ומזרח אירופה ניתן למצוא במסמכי הקריטריונים בשפה הרוסית כאן ובאנגלית כאן ועידת התביעות ממליצה לניצולים לפנות אליה ישירות לקבלת ייעוץ ועזרה בהגשת הבקשה על מנת להתמודד עם הקריטריונים המורכבים.

ועידת התביעות מעודדת ניצולי שואה להגיש בקשה לקבלת פיצויים בכל מקרה. לקבלת ייעוץ חינם ממומחי הפיצויים שלנו, או עם כל שאלה או בקשה אחרת, אנא פנו אלינו.