Category Archives: היכן אנחנו פועלים

היכן אנחנו פועלים

ישראל בישראל, ועדית התביעות מספקים שירותי סיעוד חיוניים במחלקות גריאטריות ברחבי ישראל. כספי ועידת התביעות בישראל מסייעים לקורבנות יהודים של הנאצים צפון אמריקה ועידת התביעות ממנת יותר מ-100 ארגוני שירותי רווחה יהודיים בארה”ב וקנדה, המספקים תוכניות שירות שוטפות לניצולי שואה. ברית המועצות לשעבר ניצולי שואה מבוגרים המתגוררים בבריה”מ לשעבר הם מהניצולים הנזקקים ביותר בעולם. הם מתגוררים […]