תוספת לקרן "הרצון הטוב"

כתוצאה מהחלטות ועידת התביעות בשנים 2009 ו-2010, הנחיות קרן הרצון הטוב כוללות כיום את התנאים הבאים:

א.  אם הפנייה נעשתה לאחר ה-31 במרץ 2004 ואשר אם היה פונה במועד היתה זכאות בהתאם ליתר ההנחיות, ואשר עומדת באחד מהתנאים הבאים:

1. הוגשה על ידי הבעלים המקורי של הרכוש או בן\ת זוגו של הבעלים המקורי; או

2. הוגשה על ידי הילד, נכד או הנין של הבעלים המקורי שיכולים הוכיח, על ידי מסמכים רפואיים, שעקב נסיבות רפואיות, הם לא היו יכולים להגיש את הבקשה מיד לפני המועד האחרון של ה-31 במרץ 2004;

הפנייה תבדק על בסיס של כל מקרה לגופו לגבי הכללה בקרן הרצון הטוב.

 

ב.       במקרה שבו ניתן יהיה להוכיח על ידי מסמכים רפואיים שהבעלים המקורי, בן\ת זוגו, ילדו, נכדו או נינו של הבעלים המקורי (להלן: "פונה פוטנציאלי שנפטר") שלא יכול היה להגיש את הבקשה מיד לפני תום  תאריך היעד של ה- 31 במרץ 2004 והלך לעולמו, ועידת התביעות תבדוק גם פנייה של הילד, הנכד או הנין של הפונה הפוטנציאלי שנפטר, או בן\ת זוגו.

בכל מקרה, ועידת התביעות לא תבדוק פניות מאנשים אשר למרות היותם צאצאים ישירים של הבעלים המקורי, קרבת משפחתם אליו רחוקה יותר מהנין של הבעלים המקורי.

הודעה חשובה: ועידת התביעות מודיעה בזאת שבקשות לבדיקה עבור קרן הרצון הטוב על בסיס שני התנאים האמורים לעיל חייבות להיות מוגשות לועידת התביעות לא יאוחר מה-31.12.2011.